Yasadışı Bahis Operasyonu

Hepsine ayrı ayrı ceza vermek orantılılık ilkesine aykırı olacaktır. Kabahatler Kanunu md. 34 uyarınca 100 TL idari para cezası, 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesi 1 bendinde yer alan hüküm uyarınca ise 5000 ile TL idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalırsınız. Kumar da tıpkı uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık yapmaktadır. Özellikle internet üzerinden oynanan kumar ve yasa dışı bahis kurtulmanın zor olduğu bağımlılığa sebep olmaktadır. Günümüzde teknoloji bağımlılığının da her geçen gün arttığını düşünürsek acil önlem alınması gereken bir konu kumar ve bahis bağımlılığı konusudur.

  • Kapsamını daha net belirleyecek bir tanımda bulunmak gerekirse, Spor Toto tarafından organize edilen bahislerin dışında kalan her türlü bahis ve organizasyon yasadışı bahis suçunu oluşturmaktadır.
  • Bilişim Hukuku, İnternet Hukuku, Elektronik Haberleşme Hukuku, e-ticaret, e-tüketici hukuku, finansal teknolojiler, elektronik para, Kişisel verilerin korunması alanlarında faaliyet göstermektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ise legal bahis oynamanın herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. Memur disiplin soruşturması dahi gündeme gelmemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki gerek kolluk personeli gerekse 657 Sayılı Kanuna tabii devlet memurları, yasadışı bahis onatmaktan, aracılık etmekten ve yahut reklamını yapmaktan dolayı ceza alacak olursa meslekten ihraç edileceklerdir. Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde ise, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Spor Müsabakalarina Dayali Sabi̇t İhti̇malli̇ Ve Müşterek Bahi̇s Oyunlari Uygulama Yönetmeli̇ği̇

Aşağıdaki yasa dışı bahis idari para cezasına itiraz dilekçesi ve dilekçenin ilgili hukuk mahkemesinde yasa dışı bahis idari para cezası iptali bu durumun örneklerinden birisidir. 7258 sayılı kanun madde 5– ç) Kişileri reklam vermek vesair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis yada şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Söz konusu fıkrada yer alan tedbirler, yasadışı bahis cezası ile paralel erişimin engellenmesi de söz konusu olacaktır. 7258 sayılı kanun madde 5– b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı

Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir. Umuma paribahis açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Spor Genel Müdürlüğünün Teşki̇lat Ve Görevleri̇ Hakkinda Kanun

Ancak bu prosedür başlatılırken oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Öncelikle ters ibraz prosedürü için banka veya kredi kartının ait olduğu bankaya bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçe yazılırken bilişim ve ceza hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınmasını öneririz. Zira uygulamada kişiler kendi başına dilekçe yazmakta ve ters ibraz kodlarından habersiz bir şekilde dilekçede yalnızca para karşılığında sunulacak hizmet veya ürünün sunulmaması sebebine dayanmaktadırlar.

Comments 0

Leave a Comment